Tin tức

 • Lễ khai giảng khóa đào tạo "Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp" Khóa 4
  Ngày 04/07/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo "Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp" Khóa 4
 • Khai giảng lớp "Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 13
  Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 13 (Mã khóa học: CDH20117013) như sau
 • Lễ khai giảng lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” Khóa 10 và lớp đào tạo “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 5
  Ngày 30/06/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức khai giảng lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” Khóa 10 và lớp đào tạo “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 5.
 • Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 6
  Ngày 03/07/2017, Khoa Kỹ thuật Y học - Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 6
 • Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Sản phụ khoa” khóa 5
  Ngày 30/06/2017, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (HPEC), Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phụ sản - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Sản phụ khoa” khóa 5.
 • Khai giảng lớp "Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp" Khóa 4
  Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 4 (Mã khóa học: CDH20217004) như sau
 • Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” Khóa 10 và khóa đào tạo "Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 5
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức khai giảng lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” Khóa 10 và lớp đào tạo “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 5
 • Bế giảng khóa "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tai Mũi Họng" năm học 2016 - 2017
  Bộ môn Tai Mũi Họng của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trường tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tai Mũi Họng” năm học 2016-2017