Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DỊCH VỤ THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Địa chỉ: Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02462959036

Email: hpec.hmu@hmu.edu.vn