Lịch tháng 2 Lịch tuần từ 20-02-2017-26-02-2017 lich tuan truoc lich tuan nay Lich tuan sau
Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ hai
20-02-2017
9h P.205 Họp khai mạc kiểm tra BCTC TT PGS. Hoàn P.TCKT BGH, BGĐ TT, Trưởng các Phòng, Phòng TCKT
Thứ ba
21-02-2017
9h P.205 Hop thống nhất mã chứng chỉ PGS. Hoàn Phòng Đào tạo Phòng ĐT, NCPT, Trưởng Phòng TCKT, HCTH
Thứ năm
23-02-2017
13h30 P.205 Họp giao ban TT PGS. Hoàn P.HCTH Thành viên họp giao ban