Hướng dẫn Kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (06-01-2010)
Phòng TCKT biên soạn hướng dẫn kê khai giảm trừ gia cảnh trên cơ sở Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

 

Phòng TCKT biên soạn hướng dẫn kê khai giảm trừ gia cảnh trên cơ sở Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 và cung cấp mẫu Kê khai cho các CBVC có nhu cầu đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh. Nộp về phòng TCKT trước ngày 20/1/2010.

1. Xác định các khoản giảm trừ:

1.1 Giảm trừ gia cảnh:

1.1.1 Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần: phần cho bản thân người nộp thuế và phần cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.

1.1.2 Mức giảm trừ gia cảnh:

a. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo mức 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.

b. Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

1.1.3 Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng kí thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế và vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 83/2008/TT-BTC.

- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.

- Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.

1.1.4 Người phục thuộc bao gồm các đối tượng sau:

a. Con: con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cụ thể:

- Con dưới 18 tuổi (được tính theo tháng).

- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vươt quá mức quy định. (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).

b. Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).

c. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).

d. Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng) mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế.

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruộc của đối tượng nộp thuế.

- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế(bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột).

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

1.1.5 Người tàn tật, không có khả năng lao động là người bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, khinh doanh hoặc người bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh không có khả năng tự phục vụ bản thân được cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

1.1.6 Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: Theo quy định tại điểm 3.1.7, mục I, phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

(Tất cả là bản sao có chứng thực hoặc khi nộp phải đem bản chính để đối chiếu)

(Nguồn: thông tư 84 và 62 của Bộ Tài chính)

Người phụ thuộc

Giấy tờ chứng minh

Con

 

- Dưới 18 tuổi

- Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.

- Trên 18 tuổi bị tàn tật

- Xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp xã về mức độ tàn tật.

- Ðang theo học ÐH, CÐ

 

Phòng Tài chính - Kế toán

Hội nghị APOCP
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú