Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản của Trường Đại học Y Hà Nội (05-11-2010)
Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản của Trường Đại học Y Hà Nội

Xin mời tải file:

 

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú