Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012 (10-08-2012)
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012

 

Mã ngành đào tạo
Ngành đào tạo
Điểm chuẩn Nguyện vọng 1
D720101
Bác sỹ Đa khoa
26,0
D720201
Bác sỹ Y học cổ truyền
21,0
D720601
Bác sỹ Răng Hàm Mặt
24,0
D720302
Bác sỹ Y học dự phòng
20,0
D720501
Cử nhân Điều dưỡng
21,0
D720303
Cử nhân Kỹ thuật Y học
22,5
D720301
Cử nhân Y tế công cộng
20,0

 
Ghi chú: Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm chuẩn cho đối tượng không được ưu tiên.
Hiệu trưởng
Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Chuyên đề 4 - Abboot
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú