Lượt truy cập: Counters
Online: 94Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012 (10-08-2012)

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012