Lượt truy cập: Counters
Online: 145Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012 (10-08-2012)

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012

 

Mã ngành đào tạo
Ngành đào tạo
Điểm chuẩn Nguyện vọng 1
D720101
Bác sỹ Đa khoa
26,0
D720201
Bác sỹ Y học cổ truyền
21,0
D720601
Bác sỹ Răng Hàm Mặt
24,0
D720302
Bác sỹ Y học dự phòng
20,0
D720501
Cử nhân Điều dưỡng
21,0
D720303
Cử nhân Kỹ thuật Y học
22,5
D720301
Cử nhân Y tế công cộng
20,0

 
Ghi chú: Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm chuẩn cho đối tượng không được ưu tiên.
Hiệu trưởng
Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)

 

 

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Get the Flash Player to see this player.

nghiên cứu thị trường nông nghiệp lúa gạo Thủy sản