Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật (11-10-2012)
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng xét phụ cấp độc hại, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị và cá nhân đang hưởng phụ cấp độc hại hiện vật như sau:

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1. Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật - tải file.

2. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng….. - tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Chuyên đề 4 - Abboot
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú