Thông báo tổ chức dịch vụ trông giữ ô tô và xe máy, xe đạp năm 2013 (27-02-2013)
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức dịch vụ trông giữ ô tô và xe máy, xe đạp năm 2013, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và chuẩn bị các phương án để tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tổ chức dịch vụ trông giữu ô tô và xe máy, xe đạp.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường quan tâm đến dịch vụ liên hệ với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp bắt đầu từ 01/03/2013.

Điện thoại liên hệ: 0438523798 ( máy lẻ 303).

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú