Lượt truy cập: Counters
Online: 177Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013 (03-04-2013)

Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013

Trong buổi họp tổng kết học kỳ I năm học 2012-2013 và họp triển khai giảng dạy chương trình tiên tiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2013. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã  báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong học kỳ qua.
Xem file báo cáo chi tiết tại đây 

 

 

Get the Flash Player to see this player.


nghiên cứu thị trường nông nghiệp lúa gạo Thủy sản