Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013 (03-04-2013)
Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013

Trong buổi họp tổng kết học kỳ I năm học 2012-2013 và họp triển khai giảng dạy chương trình tiên tiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2013. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã  báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong học kỳ qua.
Xem file báo cáo chi tiết tại đây 

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Chuyên đề 4 - Abboot
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú