Mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (13-05-2013)
Phòng công tác chính trị & học sinh viên thông báo mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Giấy xác nhận để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc danh mục ngành, nghề, nặng nhọc, độc hại căn cứ theo Quyết định số: 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Click vào đây để download mẫu

Các tin khác

Hội nghị APOCP
Chuyên đề 4 - Abboot
Lịch tuần
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Nhắn gửi yêu thương
Bác sĩ nội trú