Tên đơn vị: BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

- Địa chỉ: Phòng 304 - 305 , Tầng 3 , Nhà A1

- Điện thoại:

- Mail:

1. Lãnh đạo hiện nay:

- Trưởng Bộ môn: ThS. Ngô Phương Nga

- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hường

2. Thành phần cán bộ hiện nay : 20 người (10 ThS, 10 CN ) .

Trong đó : 15 giảng viên Tiếng Anh, 3 giảng viên Tiếng Pháp, 2 giảng viên Tiếng Trung.

3. Hoạt động hiên nay :

- Đào tạo đại học : Giảng dạy 3 ngoại ngữ cho các sinh viên Đa khoa, RHM, YHCT, YHDP ; Hệ cửnhân : Điều dưỡng , YTCC, KTYH và Điều dưỡng tại chức.

- Đào tạo sau đại học : Giảng dạy cho các đối tượng CH, NT, CKI, CKII và các lớp CKI, CKII ở các địa phương trong cả nước.

- Viết sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy cho các đối tượng Đại học và Sau đại học.

4. Quá trình phát triển:

- 1960-1964: Tổ Nga văn được thành lập với 06 giảng viên, dạy cho sinh viên từ Y1 đến Y6.
- 1965, Tổ Trung văn được thành lập với 02 giảng viên, dạy cho sinh viên từ Y1 đến Y3. Trên cơ sở đó, Bộ môn Ngoại ngữ ra đời. Trưởng Bộ môn là BS. Nguyễn Văn Trong.

- 1971, Tổ Pháp văn được thành lập.
- 1976-1990: Bộ môn giảng dạy 02 ngoại ngữ chính là Nga văn và Pháp văn.

- 1990-2007: Bộ môn giảng dạy 02 ngoại ngữ chính là Anh văn và Pháp văn.
- 2008 đến nay: Bộ môn giảng dạy 03 ngoại ngữ chính là Anh văn, Pháp văn và Trung Văn.