BỘ MÔN TOÁN TIN

Tầng 2 – Nhà A3 – Trường ĐHYHN

Điện thoại: 04.38523798 – 400

1. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

 Trưởng bộ môn:

   - Thầy Đỗ Như Cương

   - TS. Đặng Đức Hậu

   - PGS. TS Hoàng Minh Hằng

   - ThS. Ngô Thị Mai Anh

 Phó Trưởng bộ môn:

   ThS. Ngô Thị Bích Nguyệt

2. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

 Trưởng bộ môn:

  ThS. Vũ Thu Hoài

 Phó Trưởng bộ môn:

 

3. NHÂN SỰ

   1. PGS. TS Hoàng Minh Hằng

   2. GVC ThS. Ngô Thị Mai Anh

   3. ThS. Vũ Thu Hoài

   4. TS. Lê Thị Lan Hương

   5. TS. Nguyễn Thị Nga

   6. ThS. Hoàng Việt Hưng

   7. ThS. Phạm Ngọc Thạch

   8. ThS. Hoàng Mai Hương

   9. ThS. Đinh Thanh Tuấn

   10. ThS. Trần Thị Thúy Nga

   11. ThS. Nguyễn Thùy Linh

   12. ThS. Tô Thành Đồng

   13. CN. Nhữ Thị Ngọc Lan

4. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Giảng dạy:

   - Tin học cơ bản – SV Y1, CNĐD TC

   - Toán Xác suất thống kê - SV Y2

   - Tin học ứng dụng các thuật toán để phân tích số liệu (Stata) – SV Y4

   - Ôn thi tuyển sinh Toán – CNĐD TC.

   - Tin học ứng dụng và các thuật toán phân tích số liệu thông qua các phần mềm chuyên dụng EPI-INFO, SPSS cho các đối tượng:

     + Nghiên cứu sinh

     + BS Nội trú

     + BS Chuyên khoa cấp I

     + BS Chuyên khoa cấp II

     + Thạc sỹ

     + BS CK I, BS CK II hệ không tập trung.

• Tài liệu - Sách

   + Các sách đã được Bộ Y Tế nghiệm thu và cho xuất bản:

   + 3 giáo trình cho học viên sau đại học:

     - Giáo trình Epi-Info

     - Giáo trình SPSS

     - Bài tập và thực hành SPSS

   + 2 giáo trình cho sinh viên:

     - Giáo trình Tin học cơ bản Excel

     - Giáo trình Stata

• Nghiên cứu khoa học

   + Tham gia và bảo vệ thành công 3 đề tài NCKH cấp bộ và 4 cấp cơ sở.

   + Hiện nay đang thực hiện 4 đề tài cấp cơ sở.

   + Tham gia nghiên cứu, viết bài báo, xuất bản trên tạp chí nghiên cứu y học của quốc tế và trong nước.

      Hiện tại các cán bộ của bộ môn đã xuất bản được trên 30 bài báo trong đó có 8 bài xuất bản trên các tạp chí quốc tế.

5. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

   • Bộ môn đã được nhiều, giấy khen của Trường về Tập thể lao động xuất sắc, của Công đoàn trường về tổ công đoàn xuất sắc, tổ nữ lao động xuất sắc.

   • Nhiều cá nhân đã được bằng khen của Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế và giấy khen của Trường.