Tên đơn vị: BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH
Địa chỉ: P309 - Nhà A1- Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 0438 523 798 / 0435 741 912 / Số máy lẻ 537
Email: bomon@phauthuattaohinh.vn
Web: www.phauthuattaohinh.vn
 

 

1. Lãnh đạo tiền nhiệm
Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Huy Phan
Đại tá PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng
2. Lãnh đạo hiện nay
Phụ trách bộ môn: GS.TS. Trần Thiết Sơn   

3. Chức năng, nhiệm vụ
- Giảng dạy về Phẫu thuật tạo hình cho các đối tượng sau đại học chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình: Chuyên khoa định hướng, Chuyên khoa I, chuyên khoa II, Nội trú các bệnh viện, Cao học, Nghiên cứu sinh.
- Giảng dạy về Phẫu thuật tạo hình cho các đối tượng sau đại học các chuyên ngành ngoại khoa khác có liên quan như Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Chấn thương, Ngoại tổng quát, Phẫu thuật Nhi Khoa, Mắt, Sản, Ngoại Da liễu, ….
- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và chuyên ngành liên quan (Giải phẫu, Phẫu thuật Nhi khoa, Bỏng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Chấn thương chỉnh hình…)
- Tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình.
- Xuất bản sách giáo khoa và tạp chí chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình.