Tên đơn vị: BỘ MÔN TÂM THẦN
 

 


1. Lãnh đạo đơn vị:
* Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
* Phó trưởng Bộ môn: BSNT. Lê Công Thiện
2. Những thành tựu đạt được của đơn vị trong 5 năm trở lại đây:
Tháng 1/1970, tổ Tâm thần được tách ra từ Bộ môn Tâm - Thần kinh theo quyết định 04/YK-QĐ của Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội. Đến ngày 15/01/1975, Bộ môn Tâm thần được thành lập theo Quyết định số 41/YK-QĐ của Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội.
• Phát triển nhân lực:
- Các lãnh đạo Bộ môn kiêm nhiệm Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần: PGS TS Trần Viết Nghị (1996-2008); PGS TS Trần Hữu Bình (2008-2010) và PGS TS Nguyễn Kim Việt;
- 01 cán bộ được bổ nhiêm PGS (PGS TS Nguyễn Kim Việt); 01 cán bộ tốt nghiệp tiến sĩ (TS Nguyễn Văn Tuấn); 03 cán bộ đang học nghiên cứu sinh (ThS Dương Minh Tâm; ThS Lê Công Thiện và ThS Lê Thị Thu Hà).
- Tiếp nhân 02 cán bộ: 01 giảng viên (ThS Đoàn Thị Huệ) và 01 kỹ thuật viên (ĐD Vương Thị Được).
• Đào tạo đại học:
- Hoàn thành tốt chương trình giảng dạy cả lý thuyết và lâm sàng cho sinh viên các đối tượng của Trường đại học y Hà Nội như: Y5 ĐK; Y4 YHCT; CNĐD;
- Hỗ trợ các trường y khác tại Hà Nội trong đào tạo về tâm thần như: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; Đại học DLTL; Đại học giáo dục Hà Nội và Học viện quân y 103.
- Hướng dẫn khoá luận cho sinh viên: ĐHYHN (10); Đại học dược Hà Nội (06) và ĐHDLTL (02).
• Đào tạo sau đại học:
- Hoàn thành chương trình giảng dạy cho các đối tượng: Nghiên cứu sinh; Bác sĩ chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ; Bác sĩ nội trú bệnh viện; Bác sĩ chuyên khoa I và Bác sĩ chuyên khoa định hướng;
- Đào tạo chứng chỉ hỗ trợ cho BSNTBV, CH, CKI chuyên ngành TK, YTCC và CKI Y học gia đình;
- Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia hướng dẫn NCS, CKII, CH và sinh viên cho các trường khác như HVQY 103, ĐH KHXH & NV;
- Mở rộng địa bàn đào tạo: Bệnh viện Tâm thần Trung ương I; Viện giám định pháp y Tâm thần Trung ương và Bệnh viên tâm thần Hà Nội.
• Nghiên cứu khoa học,  hợp tác và  đối ngoại:
- Phối hợp với VSKTT tổ chức thành công HNKH kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần (10/2011) và 110 năm thành lập Trường đại học Y Hà Nội (5/2012) và các Hội nghị khoa học thường niên khác;
- Các CBBM đã và đang tiến hành 4 Đề tài nghiên cứu cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở;
- Phối hợp với các hãng thuốc tổ chức 5-6 cuộc Hội thảo khoa học hàng năm về tiếp cận các vấn đề mới trong lâm sàng và điều trị các rối loạn Tâm thần.
- Hợp tác với Asia Link, Úc, Ý và các nước để mở nhiều lớp đào tạo về y học tâm thể, tâm thần học trẻ em và người già, liệu pháp tâm lý,...
- Giúp BYT trong việc xây dựng chiến lược bảo vệ sức khoẻ tâm thần, tham gia công tác chỉ đạo tuyến .
• Khám chữa bệnh nhân tâm thần:
- Viện SKTT
- Bệnh viện ĐHY HN
• Các công việc khác:
- Cán bộ bộ môn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị và các hoạt động khác của Trường.
- Bộ môn bám sát thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của Nhà trường.
- Tăng cường chăm lo đời sống cán bộ cả về tinh thần và vật chất: tổ chức thăm hỏi khi gia dình có việc hiếu hỉ, tổ chức liên hoan cho cán bộ nghỉ hưu và tổ chức cho cán bộ Bộ môn và học viên đi nghỉ mát.