Tên đơn vị: BỘ MÔN THẦN KINH

 

 

1. Lãnh đạo tiền nhiệm
BS. Nguyễn Quốc Ánh
BS. Đoàn Liên Thanh
PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng
BSCKII. Đinh Văn Bền
2. Lãnh đạo đương nhiệm
Trưởng Bộ môn: GS.TS. Lê Văn Thính


Phó Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

                                  TS.BS Nguyễn Văn Hướng

Bộ môn được thành lập 2/2/1956, Bộ môn đã và đang làm tốt những nhiệm vụ:
- Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và đào tạo đại học, sau đại học.
- Tham gia giảng ở các tuyến và nhiều bệnh viện trên toàn quốc
- Đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức và xuất bản (07 sách giáo khoa, 18 sách chuyên đề, 2 băng đĩa Video).
- Tham gia và phát triển Hội Thần kinh học Việt Nam.
- Phát triển và mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và quốc tế.
3. Công tác nghiên cứu khoa học: 5 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp tỉnh.
4. Thành tựu đã đạt được
- Hiện đã có gần 100 Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp 2 về Thần kinh và 34 Tiến sĩ về Thần kinh học.
- Đào tạo ở nước ngoài dưới hình thức Thực tập sinh, Nghiên cứu sinh ở Đức, Tiệp, Hungari, Hà Lan, Pháp, Israel, Hoa Kỳ.
- Triển khai các chương trình đề tài nghiên cứu cấp Bộ (5 đề tài về Tai biến mạch máu não, động kinh, Parkinson, viêm não); cấp tỉnh (ở Thái Nguyên, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Rạch Giá).