Tên Đơn vị: Bộ môn Chữa răng và Nội nha

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Trịnh Thị Thái Hà

Phó Trưởng bộ môn: BSNT Phạm Thị Hạnh Quyên