PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

- Số điện thoại:  +02373.265.999

- http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn

 

I. LÃNH ĐẠO

- Giám đốc: GS.TS Nguyễn Hữu Tú

- Phó Giám đốc:

   PGS.TS Phạm Thị Lan

  TS Cao Văn Mạnh

II.  NHÂN SỰ

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

IV. THÀNH TÍCH

 

Mọi thông tin chi tiết có trên trang Web : http://phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn/