Lượt truy cập: Counters
Online: 100Thông báo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú năm 2013 (15-07-2013)

Thực hiện Công văn số 3798/BYT-TT-KT ngày 24/6/2013 và Thông tư số 30/2011/TT/BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai cho việc xét tặng các danh hiệu như sau:

Xin mời tải file:

1. Thông báo.

2. Thông tư hướng dẫn xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT.

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Get the Flash Player to see this player.
nghiên cứu thị trường nông nghiệp lúa gạo Thủy sản