• Căn cứ thông tư 03/2012/TT- BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng và quyết định 111/QĐ- BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định các luận án nghiên cứu sinh triển khai trên đối tượng nghiên cứu là con người bắt buộc phải được chấp thuận của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trước khi triển khai nghiên cứu.
  • Ngày 29/12/2016, Bộ Y tế đã ký quyết định thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
  • Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học - công nghệ Việt Nam hội nhập, phát triển.
  • Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại nghị định số 103/2016.NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
  • Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học - công nghệ tại Việt Nam.
  • Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Viện-Trường Strasbourg, Cộng hòa Pháp, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” tổ chức khóa học về “Phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng” do GS.Nicolas MEYER và GS.Laurent MONASSIER của Trung tâm Viện-Trường Strasbourg giảng dạy.
  • Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2018 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đến năm 2020.
  • Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
  • Căn cứ thông tư 03/2012/TT - BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng
  • Ngày 21/9/2016, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng”
Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle