• Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy và công văn số 2607/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Y Hà Nội thông báo điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển của Trường bằng công văn 295/CV-YHN như sau:
  • Chương trình khung đào tạo bậc Đại học Y khoa được xây dựng theo các quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định số 3704/QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 28/9/1999 về việc thành lập hội đồng chương trình đào tạo đại học nhóm ngành Khoa học Sức khoẻ và Quyết định số 5995/QĐ-BGD/ĐT/ĐH ngày 29/12/1999 về việc thành lập Hội đồng Ngành Y.
Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC