• Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” như sau: - Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân từ đủ 30 tuổi trở lên có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
  • Theo công văn số: 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất đề tài/dự án khoa học ( xem công văn đính kèm và mẫu đăng ký).
  • Với mục tiêu phát huy vai trò tri thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019. Đây là hoạt động để trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luân về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời Diễn đàn là nơi để trí thức trẻ đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy ngư
  • Thực hiện Công văn số 1557/ĐHYHN-KHCN ngày 16/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được phân công là đầu mối tổ chức “báo cáo video thực hiện kỹ thuật mới áp dụng tại đơn vị hoặc kỹ thuật có sáng kiến cải tiến mới”.
  • Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu tại Tờ trình ngày 03/09/2019, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2019 (gọi tắt là Hội nghị) để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.
  • Theo công văn số 877/K2ĐT-KHCN, ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo về việc xét tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng. Nhà trường đề nghị các cá nhân, tập thể nữ có nhu cầu tham gia đăng ký xét chọn xem chi tiết thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong file đính kèm.
  • Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp 3 quản lý. Dưới sự chỉ đạo của BGH, Phòng QL. KH-CN đã xây dựng Dự thảo Quy chế và quy trình quản lý nhiệm vụ Khoa học - công nghệ do trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp 3 quản lý.
  • Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2019. Các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên nghiên cứu của nhà trường quan tâm xin đề nghị chuẩn bị hồ sơ xét tặng, hồ sơ bao gồm: 1. Đơn xin xét tặng giải thưởng (Mẫu 1),
  • Đề nghị các Khoa/Bộ môn trong trường hoàn thiện tổng hợp kê khai giờ giảng NCKH năm học 2018-2019 theo đúng quy định.
  • Hội nghị Khoa học năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khoẻ cộng đồng "Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hoá" sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát, phòng chống các bệnh lây và không lây, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, an toàn sinh học, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế, quan lý y tế và một số vấn đề y tế công cộng khác.
Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC