Triển khai Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (08-08-2006)
Chiều ngày 01/08/2006 tại Phòng Giao ban - Tầng 2 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt về việc “Triển khai Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt đã đồng ý với Dự kiến một số định hướng, mục tiêu phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020.

Chiều ngày 01/08/2006 tại Phòng Giao ban - Tầng 2 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt về việc “Triển khai Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.

Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt đã đồng ý với Dự kiến một số định hướng, mục tiêu phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020.

1. Cơ sở đề xuất các mục tiêu chiến lược:

Trườnọc, sau đại học, kết hợp với đào tạo lại, đào tạo nâng cao, chuyên sâu. Phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chuyên sâu và đào tạo nhân tài cho ngành Y tế.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu ứng dụng phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực y sinh học, tham gia tư vấn hoạch định chiến lược, chính sách và các giải pháp về phát triển y sinh học và giáo dục y học, mở rộng hợp tác trong nước.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên, từng bước hình thành một trung tâm đào tạo quốc tế có uy tín trong nước và trong khu vực.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và phục vụ, từng bước hình thành các trung tâm chuyên sâu vừa phục vụ giảng dạy, nghiên cứu vừa đáp ứng các nhu cầu xã hội, phát huy vai trò của trường trọng điểm trong hệ thống giáo dục y học của Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trung tâm CNTT Y học

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn