Thông báo về việc đề nghị giới thiệu thành viên Hội đồng Khoa học giáo dục 2009-2013 (01-06-2009)
Hội đồng khoa học giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2004-2008 được thành lập theo quyết định số 129/QĐ-YHN ngày 29 tháng 01 năm 2004.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Khoa học – Giáo dục là 4 năm.

Để chuẩn bị thành lập Hội đồng Khoa học – Giáo dục nhiệm kỳ mới (2009 - 2013), Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các Bộ môn, đơn vị giới thiệu các cán bộ khoa học có trình độ từ Tiến sỹ trở lên trong biên chế cơ hữu của trường tham gia vào Hội đồng Khoa học – Giáo dục.

Đề nghị các đơn vị gửi bản giới thiệu cán bộ tham gia vào Hội đồng Khoa học – Giáo dục bằng văn bản về Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học nhà trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Tầng 3 Nhà A1

Điện thoại: 04.38527622; email: tanNCKH@yahoo.com

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(đã ký)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC