Danh sách Hội đồng khoa học - Giáo dục (03-07-2009)
Ban hành kèm theo quyết định số 1434/QD-YHN ngày 22 tháng 6 năm 2009

Danh sách Hội đồng Khoa học – Giáo dục

Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2009 - 2014

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Phòng QL.KH - CN

UV. Thường trực

GS.TS. Trương Việt Dũng

Trưởng khoa YTCC

GS.TS. Hà Văn Quyết

Trưởng BM Ngoại

GS.TS. Trần Văn Sáng

Trưởng BM Lao

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Trưởng BM Tim Mạch

PGS.TS. Phạm Nhật An

Chủ nhiệm BM Nhi

PGS.TS. Nguyễn Thị Bình

Trưởng BM Mô - Phôi

PGS.TS. Cao Minh Châu

Trưởng BM Phục hồi chức năng

PGS.TS. Nguyễn Văn Đề

Trưởng BM KST

PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà

Trưởng BM SLB

PGS.TS. Lê Ngọc Hưng

Trưởng BM Sinh lý học

PGS.TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

Phó trưởng BM Dược lý

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương

Bộ môn Sinh học – Di truyền

PGS.TS. Nguyễn Duy Huề

Trưởng BM CĐHA

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

Trưởng BM Giải phẫu

PGS.TS. Mai Trọng Khoa

Trưởng Bộ môn YHHN

PGS.TS. Trần Hậu Khang

Bộ môn Da liễu

PGS.TS. Lê Văn Phủng

Trưởng BM Vi sinh

PGS.TS. Đỗ Thị Phương

Phú Trưởng khoa YHCT

PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân

Phó Trưởng BM Mắt

PGS.TS. Phạm Quang Vinh

Trưởng BM Huyết học - TM

PGS.TS. Ngô Văn Toàn

Khoa YTCC

PGS.TS. Phạm Duy Tường

Trưởng BM Dinh dưỡng

PGS. TS. Nguyễn Hữu Tú

Phó Hiệu trưởng (GMHS)

PGS.TS. Tạ Thành Văn

Phó Hiệu trưởng (HS)

TS. Hà Phan Hải An

Trưởng phòng HTQT

TS Nguyễn Văn Liệu

Phó trưởng BM TK

TS. Nguyễn Đình Phúc

Trưởng BM TMH

ThS. BS. Vũ Thị Vựng                      Phó trưởng phòng QL.KH&CN

                                                      Thư ký Hội đồng Khoa học & Giáo dục

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC