Danh sách Ban thường trực Hội đồng khoa học - Giáo dục (03-07-2009)
Ban hành kèm theo quyết định 1477/QD-YHN ngày 2 tháng 7 năm 2009

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2009 – 2014

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

Chủ tịch HĐ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Ủy viên thường trực

GS. TS. Trương Việt Dũng

Ủy viên

GS.TS. Hà Văn Quyết

Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Ủy viên

PGS.TS. Phạm Nhật An

Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Duy Huề

Ủy viên

PGS.TS. Đỗ Thị Phương

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Hữu Tú

Ủy viên

PGS.TS. Tạ Thành Văn

Ủy viên

PGS.TS. Phạm Quang Vinh

Ủy viên

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle