Thông báo về việc Thu thập tài liệu để xuất bản sách “Đội ngũ trí thức bậc cao của Ngành Y tế Việt nam hiện đại” (1945-2010) (23-09-2009)

Để tiến tới kỷ niệm 65 năm Y tế Cách mạng Việt Nam (1945-2010) và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2010); Nhà xuất bản Y học biên soạn và xuất bản tập sách có nhan đề: “Đội ngũ trí thức bậc cao của Ngành Y tế Việt nam hiện đại” (1945-2010) do Bộ trưởng Bộ Y tế, TS. Nguyễn Quốc Triệu làm chủ biên.

Nội dung tập sách, tập hợp danh sách các Giáo sư, Phó giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ trong Ngành Y tế Việt Nam. Ghi nhận những công trình khoa học, các đề tài luận án hoặc sách đã xuất bản và một số bài viết tiêu biểu đã đăng trên báo chí phục vụ cho công tác nghiên cứu của tác giả. Vì vậy, ngoài ghi nhận, vinh danh đội ngũ trí thức cách mạng hàng đầu, đã trải qua quá trình phấn đấu và cống hiến lớn cho Ngành Y tế trong sự nghiệp phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần to lớn vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tập sách còn có giá trị khoa học và ý nghĩa chính trị sâu sắc, là cẩm nang bổ ích cho công tác tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học trong Ngành đã được công bố.

Nhận được công văn này đề nghị các đồng chí Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập hợp danh sách các vị Giáo sư, Phó giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ của cơ quan, đơn vị mình đã và đang công tác từ năm 1945 đến nay, gửi về Ban biên soạn chậm nhất tháng 12/2009 theo mẫu thông tin tư liệu gửi kèm.

Chi tiết xin liên hệ: CN. Tống Thị Khuyên – P319, nhà A1, ĐT: 3852 7622 hoặc 098 890 7119. Hạn đăng ký: 18/11/2009.

Xin mời download Mẫu gửi bài viết.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC