Thông báo về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2010 (05-01-2010)
Theo kế hoạch khoa học công nghệ của trường Đại học Y Hà Nội năm 2010,

Ban Giám hiệu Nhà trường xin thông báo tới các đơn vị, bộ môn trong toàn trường về việc xây dựng đề cương và đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo và phổ biến “Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC