Thông báo về Quyết định trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các cán bộ có công trình đăng trên các tạp chí Quốc tế (07-09-2010)
Để động viên các nhà khoa học đăng tải các công trình khoa học trên các tạp chí Quốc tế, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Hội đã ký quyết định ban hành tiêu chuẩn và quyết định về trao giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các cán bộ thuộc trường Đại học Y Hà Nội có công trình xuất sắc vào dịp lễ hội nhà trường 15 tháng 11 hàng năm.

Thực hiện quyết định số 2010/QĐ-ĐHYHN và quyết định số 2011/QĐ-ĐHYHN ngày 07 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc Ban hành tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ và Quyết định Khen thưởng các tác giả có công trình đã được công bố trên các tạp chí Quốc tế, đề nghị lãnh đạo các Đơn vị/Khoa/Bộ môn thông báo tới các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý tham gia đăng ký xét Giải thưởng Đặng Văn Ngữ.

Các thông tin về quy định, đánh giá được đăng tải, thông báo công khai trên phương tiện thông tin của nhà trường và trên Website Đại học Y Hà Nội http://www.hmu.edu.vn

Hồ sơ xét thưởng bao gồm:
- Đơn xin xét Giải thưởng Đặng Văn Ngữ; 
- Lý lịch khoa học tóm tắt của cá nhân;
- Toàn văn công trình đã được công bố trên tạp chí Quốc tế (Bản phô tô).
Các văn bản trên được cho vào túi đựng hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước 15 tháng 10 năm 2010.
Liên hệ: CN. Tống Thị Khuyên: chuyên viên phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học; Phòng 318 nhà A1; máy lẻ: 123; ĐT: 0988907119).
Xin mời download:
Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC