Thông báo về việc Thống kê số lượng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (06-10-2010)
Để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng đang được triển khai tại trường Đại học Y Hà Nội

Ban Giám hiệu đã gửi công văn số 797/ĐHYHN-NCKH ngày 13/08/2010 yêu cầu các đơn vị, bộ môn thống kê số lượng các bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế trong vòng 5 năm trở lại đây (2006-2010).
Tuy nhiên, cho đến hiện tại, hầu hết các đơn vị đều chưa gửi báo cáo theo công văn trên. Ban Giám hiệu đề nghị các đồng chí Trưởng/phụ trách bộ môn, đơn vị chỉ đạo thư ký khoa học tập hợp và báo cáo số liệu về phòng nghiên cứu khoa học trước ngày 10/10/2010. Số lượng các bài báo được thống kê theo 02 mẫu đính kèm. 
Đơn vị nào không nộp báo cáo sẽ bị hạ mức thi đua khen thưởng trong năm học. Số liệu báo cáo có thể gửi trực tiếp hoặc qua hộp thư điện tử.  
* Mọi chi tiết xin liên hệ: CN. Tống Thị Khuyên – Phòng 318, Nhà A1, ĐH YHN
Điện thoại: 04. 38523798#123 hoặc 098 890 7119
Email: tongkhuyen@hmu.edu.vn
Xin mời download:

Phòng QL Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC