Thông báo về việc Khen thưởng lao động sáng tạo (25-10-2010)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn YTVN vê việc đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo trong Ngành Y tế….

Theo công văn số 167/CV-CĐYT, ngày 20/5/2010 của Công đoàn ngành Y tế về việc Khen thưởng lao động sáng tạo, Nhà trường đề nghị các cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký xét thưởng xin xem tiêu chuẩn theo công văn số 167 (download file bên dưới).
Mọi chi tiết xin liên hệ: BS. Phạm Thanh Tân
Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, phòng 318, Tầng 3, Nhà A1.
Điện thoại: 04.38527622
Hồ sơ nộp về Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học trước ngày 20/11/2010
Xin mời download file:
 

Phòng QL Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC