Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Y-Dược học Việt Nam (01-11-2010)
Theo Quyết định số 3939/QĐ-BYT, ngày 14/10/2010 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy chế giải thưởng Y-Dược học Việt Nam.

Nhà trường đề nghị các cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký xét thưởng xin xem chi tiết quy chế trên website của Trường hoặc tại Phòng QL.NCKH, phòng 318, Tầng 3 Nhà A1.. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/4/2011. Hồ sơ đăng ký xét thưởng gửi về Phòng QL.NCKH, chi tiết xin liên hệ BS. Phạm Thanh Tân, số điện thoại: 3.8527622
Xin mời download:

 

Phòng QL Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC