Mẫu biểu Tài chính – Kế toán (16-08-2016)
Một số mẫu biểu Tài chính – Kế toán

 

1. Hướng dẫn thanh toán 2012 - tải file
2. Mẫu biểu thanh toán (mẫu số 4 đến 16) - tải file
3. Mẫu số 1. Giấy đề nghị tạm ứng - tải file
4. Mẫu số 2. Giấy thanh toán - tải file
5. Mẫu số 3. Giấy thanh toán tạm ứng - tải file
6. Mẫu số 06. Hợp đồng khoán  - tải file
7. Mẫu số 12. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn - tải file
8. Mẫu số 13. Giấy đi đường - tải file
9. Mẫu số 17. Biên bản xét chọn - tải file
10. Mẫu số 18. Quyết định chỉ định thầu - tải file
11. Mẫu số 19. Giao hàng không qua kho - tải file
12. Mẫu số 20. Biên bản giao nhận tài sản - tải file
13. Mẫu số 21. Biên bản xác nhận số dư tạm ứng - tải file
14. Mẫu số 22. Giấy biên nhận tiền - tải file
15. Phụ lục chứng từ thanh toán - tải file
16. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cái nhân - tải file

Phòng Tài chính - Kế toán

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn