Thông báo về việc đăng ký tuyển chọn đề tài Nghiên cứu cơ bản (08-03-2011)
Theo công văn số 12/CV-QPTKH, ngày 18/2/2011 của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia về việc tài trợ Nghiên cứu cơ bản khoa học tự nhiên năm 2011-2012,

Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia đăng ký tuyển chọn đề tài NCCB xin xem chi tiết thủ tục hồ sơ trên trang web www.nafosted.vn của Quỹ hoặc tại Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Phòng 318, Nhà A1 – Trường Đại học Y Hà Nội. Hồ sơ đăng ký xét chọn đề tài gửi về Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học trước ngày 24/4/2011. Mọi chi tiết xin liên hệ với BS. Phạm Thanh Tân – Số điện thoại: 04.38527622

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC