Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2011 (04-08-2011)
Theo quyết định 2146/QĐ-ĐHYHN ngày 02/08/2011 ban hành tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các tác giả có công trình khoa học công bố trên tạp chí quốc tế, phòng Quản lý Khoa học sẽ nhận hồ sơ xin xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ từ ngày 08/08/201 đến hết ngày 30/09/2011, lễ trao tặng được tổ chức vào dịp kỷ niệm thành lập trường.

Hồ sơ bao gồm: đơn xin xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ, lý lịch khoa học tóm tắt, toàn văn các công trình đề nghị xét thưởng (bản phô tô). Tiêu chuẩn giải thưởng năm 2011 được đăng tải trên Website của nhà trường, đề nghị các đơn vị thông báo và nhắc nhở các cán bộ giảng viên của đơn vị nộp hồ sơ đúng hạn. Xem chi tiết.

Hồ sơ xin gửi về: CN. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, máy nội bộ: 122, di động: 098 890 7119.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC