Thông tin Hội nghị Mékong Santé 2012 (17-08-2011)
Thư mời tài trợ Hội nghị Mékong Santé 2012

Được sự đồng ý của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ Trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Mékong Santé từ ngày 10-12/5/2012 chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập trường. Hội nghị sẽ là nơi quy tụ trên 1500 đại biểu đến từ các quốc gia trên Thế giới, trong đó có các Bộ trưởng Bộ Y tế các nước vùng sông Mékong và các nhà khoa học đến từ các Châu lục. Nội dung các báo cáo bao hàm các lĩnh vực Y Dược - thuộc lâm sàng, cận lâm sàng và chuyên ngành khoa học cơ bản, y học cơ sở cũng như Y học dự phòng.
Để Hội nghị được tổ chức thành công, ghi đậm dấu ấn của Hà Nội đối với các nhà khoa học Quốc tế, Ban tổ chức hội nghị, thành phần gồm: Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ Trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, hy vọng nhận được sự phối hợp và tài trợ của Quý Công ty cũng như các Tổ chức Quốc tế, các đơn vị và các Hãng Dược phẩm/ trang thiết bị cùng tất cả các đơn vị trong và ngoài ngành Y - Dược trong và ngoài nước.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Y Hà Nội - 4.38523798
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng - Ủy viên thường trực - Tel: 0912.028.354
PGS.TS. Ngô Văn Toàn - Trưởng Ban thư ký - Tel: 0913.383.390


Avec le consentement du Ministre de la Santé, du Ministre des Sciences-Technologie, l’Université de Médecine de Hanoi organisera le congrès Mékong Santé du 10 au 12 mai 2012 pour célébrer le 110 ème anniversaire de l’université. Le congres sera le rassemblement d’environ 1500 délégués de plusieurs pays dans le monde y compris les Ministres de la Santé des pays du Mékong et des scientifiques des différents continents. Le contenu du congrès couvre les domaines de la médecine- pharmacie clinique, para-clinique et des spécialités des sciences fondamentales ainsi que la médecine préventive.
Pour que le Congrès soit organisé avec succès et laisse de bonnes impressions dans le cœur des scientifiques internationaux et de tous les participants, le Comité d’organisation, avec le Ministre de la Santé, le Ministre des Sciences Technologies, et l’Ambassade de France à Hanoi souhaite recevoir votre coopération et votre soutien.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
(Pour des informations supplémentaires, veuillez  contacter :
Bureau de Gestion de Science- Technologie, Université de Médecine de Hanoi : Tel : (84-4) 38523798.
Pr. NGUYEN Ngoc Hung, membre permanent. Tel. (84) 0912028354
Pr. NGO Van Toan, chef du secrétariat. Tel. (84) 0913383390)

 

Hanoi Medical University has great honor to be the host for Mekong Santé Congress, which will be held from 10 to 12 May, 2012 for celebrating the 110th anniversary of the establishment, with agreement from Ministers of Health, Science - Technology. The Congress will be a great event where more than 1500 delegates from many countries all over the world, including Ministers of Health  from Mekong Region Countries and Scientists from the other continents join and share their expertise. The scientific program will cover many topics from clinical, Para-clinical areas of Medicine, Pharmacy and Higher Education, in basic and fundamental  science and preventive medicine.
In order to successfully hold the conference and leave international scientists with beautiful memories of Hanoi, the Organization Board, including Ministers of Health, Science-Technology and French Embassy in Hanoi would like to ask for your cooperation and support.
Thank you very much for your consideration and we look forward to your reply.
For further information please contact:
Department of Science-Technology Management, Hanoi Medical University; Telephone: +84.4.38523798
Assoc. Prof., Dr. Nguyen Ngoc Hung, Steering Executive     HP: 0912028354
Assoc. Prof., Dr. Ngo Van Toan, Head of Secretary Unit      HP: 0913383390

Ban tổ chức Hội nghị

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC