Thông báo về lịch thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2006 - 2012, Cử nhân Y khoa khóa 2008 - 2012 (13-12-2011)
Theo kế hoạch năm học 2011 - 2012, Ban Giám hiệu thông báo lịch làm việc cuối khóa và thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2006 - 2012, Cử nhân Y khoa khóa 2008 - 2012 tới tất cả các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn liên quan và các lớp sinh viên Y6, NC4 thi tốt nghiệp

Xin mời download: Lịch thi tốt nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC