Quy chế mới trong công tác thi tuyển Bác sĩ nội trú các bệnh viện năm 2012 (07-02-2012)
Quy chế mới trong công tác thi tuyển Bác sĩ nội trú các bệnh viện năm 2012

Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban liên quan tổ chức gặp mặt, thông báo chính thức về quy định các môn thi tuyển Bác sĩ nội trú...
Thời gian: từ 19h30 đến 20h30 thứ 5 ngày 16/2/2012.
Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội
Xin mời download để xem chi tiết: Thông báo

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác

Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle