Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước năm 2013 (23-02-2012)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước năm 2013.

 Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đặt hàng vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 (Mẫu Phiếu đặt hàng tại Phụ lục 2 – CV số 109/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2012), xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_viec_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_nam_2013/

Phiếu đặt hàng đặt hàng vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 của các đơn vị, cá nhân xin nộp về phòng QL.KH&CN trước ngày 08/3/2012, để tổng hợp gửi Bộ KH&CN trước ngày 10/3/2012.

Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 090.4.43.85.85 –

email: quynhmai45@gmail.com

Tệp đính kèm:

1. Công văn số 109/BKHCN-KHTC

2. Công văn số 253/BKHCN-VP

3. Đề xuất đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2013

4. Danh mục đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đưa vào xác định nhiệm vụ năm 2013

5. Kế hoạch hoạt động đánh giá, thậm định và giám định công nghệ năm 2013

6. Thống kê cán bộ khoa học của các tổ chức nghiên cứu – phát triển năm 2012

Phòng Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC