Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2013 (23-03-2012)
Kính gửi: Các Viện, Khoa, Bộ môn thuộc trường Đại học Y Hà Nội.

1. Cung cấp Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế (Phụ lục 1).

2. Thống kê các cán bộ khoa học thuộc đơn vị (Phụ lục 2).

3. Đề xuất dự án SXTN năm 2012 (Phụ lục 4).

4. Đề xuất đề tài cấp Bộ Y tế năm 2013 (Phụ lục 3).

Đề nghị các đơn vị tổng hợp các số liệu báo cáo và đề xuất gửi về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ trước ngày 20/03/2012.

(Chi tiết xin vào trang Website của Bộ Y tế, chuyên mục K2ĐT)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC