Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp thành phố năm 2013 (09-04-2012)
Kính gửi: các Khoa, Viện và các Bộ môn thuộc trường Đại học Y Hà Nội.

Căn cứ công văn số 678/SKHCN-KHTC ngày 14/12/2011 về việc Hướng dẫn triển khai kế hoạch KH&CN năm 2012 và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ nhận đề cương đề xuất nghiên cứu khoa học tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, số 5-7, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Hạn nhận hồ sơ: ngày 30/6/2012
Xin truy cập trang web www.dost.hanoi.gov.vn để download các mẫu biểu và hướng dẫn thực hiện chi tiết
Đề cương đề xuất xin gửi về phòng QL.KH&CN trước ngày 25/6/2012, phòng 319, nhà A1, trường Đại học Y Hà Nội để nhà trường tổng hợp và nộp Sở KH&CN Hà Nội theo đúng quy trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ: CN. Hoàng Yến, phòng QL.KH&CN, ĐT: 0948851999.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC