Thông báo kết quả xét chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư cấp cơ sở năm 2012 (24-09-2012)
Kính gửi: Các bộ môn, đơn vị thuộc trường ĐHYHN và các bệnh viện

 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-HĐCDGSNN ngày 25/6/2012 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, đã xét duyệt hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2012. Danh sách đăng ký đợt năm 2012 tại Hội đồng CDGSCS ĐHYHN gồm 5 ứng viên Giáo sư và 39 ứng viên Phó giáo sư, là cán bộ giảng viên ĐHYHN và một số đơn vị khác trong ngành y tế.

Danh sách chi tiết xem tại đây

Phòng Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC