Biểu mẫu Phòng Tổ chức Cán bộ (17-10-2015)
Nơi cung cấp các mẫu biểu liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Biểu mẫu công tác lương và các khoản phụ cấp:

1.1. Mẫu Đơn xin nghỉ phép - Tải file

1.2. Mẫu Đơn xin nghỉ Thai sản - Tải file

1.3. Mẫu Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng - Tải file

1.4. Mẫu Đơn xin thay đổi chức danh nghề nghiệp - Tải file
1.5. Mẫu Công văn xét thay đổi chức danh nghề nghiệp - Tải file
1.6. Mẫu Đơn đề nghị xét hưởng phụ cấp độc hại - Tải file
1.7. Mẫu Bảng chấm công - Tải file
2. Biểu mẫu công tác đào tạo, bồi dưỡng:
2.1. Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Tải file
2.2. Mẫu Bản cam kết - Tải file
2.3. Mẫu Báo cáo nước ngoài - Tải file
2.4. Mẫu Đơn xin kéo dài thời gian học tập ở nước ngoài - Tải file
2.5. Mẫu Đơn xin đi học trong nước - Tải file
2.6. Mẫu Báo cáo học tập trong nước - Tải file
3. Biểu mẫu công tác tuyển dụng
3.1. Đơn xin dự tuyển viên chức - Tải file
4. Biểu mẫu về chế độ thỉnh giảng 
4.1. Quy chế về chế độ thỉnh giảng - Tải file
4.2. Đơn xin tham gia thỉnh giảng - Tải file
4.3. Công văn đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng của đơn vị - Tải file
4.4. Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng - Tải file

5. Sơ yếu lý lịch 2C - Tải file

6. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ  Tải file

7. Quy chế nâng lương trước hạn  Tải file

8. Đơn xin xác nhận  Tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle