Biểu mẫu Phòng Tổ chức Cán bộ (01-06-2019)
Nơi cung cấp các mẫu biểu liên quan đến công tác Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Biểu mẫu công tác lương, phụ cấp và chức danh nghề nghiệp:

1.1. Quy chế thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức Trường ĐHYHN - Tải file

1.2. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của CC,VC,NLĐ Trường ĐHYHN - Tải file

1.3. Mẫu Đơn xin nghỉ phép năm - Tải file

1.4. Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản - Tải file

1.5. Mẫu Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản - Tải file

1.6. Mẫu Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng - Tải file

1.7. Mẫu Đơn đăng ký dự xét chuyển chức danh nghề nghiệp - Tải file
1.8. Mẫu Đơn đề nghị xét hưởng chế độ phụ cấp độc hại - Tải file
1.9. Mẫu Bảng chấm công - Tải file
2. Biểu mẫu công tác đào tạo, bồi dưỡng và đi nước ngoài:
2.1. Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Tải file
2.2. Mẫu Đơn xin kéo dài thời gian đi nước ngoài - Tải file
2.3. Mẫu Tờ khai của đảng viên ra nước ngoài (có dấu đỏ của Đảng ủy)
- Liên hệ trực tiếp với Phòng TCCB khi nộp Đơn xin đi nước ngoài
2.4. Mẫu Bản cam kết của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài - Tải file
2.5. Mẫu Báo cáo kết quả công tác, đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài - Tải file
2.6. Mẫu Báo cáo kết thúc đi nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quân ngoại giao - Tải file
2.7. Mẫu Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
2.8. Mẫu Bản cam kết của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
2.9. Mẫu Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
3. Biểu mẫu công tác tuyển dụng
3.1. Đơn xin dự tuyển viên chức - Tải file
4. Biểu mẫu về chế độ thỉnh giảng 
4.1. Quy chế về chế độ thỉnh giảng Trường ĐHYHN- Tải file
4.2. Đơn đề nghị tham gia thỉnh giảng - Tải file
4.3. Công văn đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng - Tải file
4.4. Sơ yếu lý lịch của giảng viên thỉnh giảng - Tải file
4.5. Phiếu bổ sung Sơ yếu lý lịch của giảng viên thỉnh giảng - Tải file

5. Sơ yếu lý lịch 2C - Tải file

6. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ  Tải file

7. Đơn xin xác nhận là CBVC, NLĐ Trường ĐHYHN Tải file

8. Mẫu bản mô tả công việc
8.1. Bản mô tả công việc (dành cho VC,HĐLĐ không phải là giảng viên) - Tải file
8.2. Bản mô tả công việc (dành cho VC,HĐLĐ là giảng viên) - Tải file
 

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle