Mở mã nghành đào tạo y học dự phòng văn bằng 2 (27-02-2013)
Thực hiện Quyết định số 4970/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2012 về việc cho phép Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo thí điểm Đại học văn bằng 2-Bác sỹ Y học dự phòng. Từ năm 2013, trường Đại học Y Hà Nội sẽ tuyển sinh đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng văn bằng 2

1. Đối tượng tuyển sinh:
Đã tốt nghiệp đại học thuộc 2 khối sau: 
-  Khối cử  nhân y học: Cử  nhân Y tế  công cộng, Cử  nhân Kỹ  thuật y học, Cử  nhân điều dưỡng, 
-  Khối ngành khác: Cử nhân Hóa học, Cử nhân Sinh học.
2. Hình thức tuyển đầu vào: 
-  Xét tuyển đối với khối cử nhân Y học, tốt nghiệp tại Trường Đại học Y
-  Thi tuyển đối với cử nhân các khối ngành khác
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu
4. Thời gian đào tạo:3 năm
5. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia tổ  chức giải quyết các vấn đề  cơ bản của sức khỏe cộng đồng, có khả  năng tự học vươn lên đáp  ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 
6. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
-  Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo các môn học liên quan đến lĩnh vực YHDP và YTCC.
-  Các Cục, Vụ, Viện/Cơ quan thuộc ngành YHDP và YTCC
-  Các Sở  Y tế, Trung tâm Y tế  dự  phòng tỉnh, Các trung  tâm tuyến tỉnh thuộc hệ  Y học dự  phòng (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Bảo vệ  sức khỏe lao động và môi trường, Chi cục An toàn thực phẩm, chi cụ  Dân số-KHHGĐ, Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh xã hội, v.v...),
-  Trung tâm Y tế  huyện, Trung  tâm DS-KHHGĐ và Trung tâm sức khỏe liên quan đến Y học dự phòng.
-  Các khoa/phòng chỉ đạo tuyến, phòng nghiên cưú khoa học thuộc các bệnh viện
-  Các tổ chức quốc tế và các NGO.
7. Bậc sau đại học có thể tiếp tục học: Thạc sỹ, Tiến sỹ
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học click vào đây

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn
Lượt truy cập:Counters