Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Đào tạo và Tuyển sinh hệ liên thông (28-02-2013)
Căn cứ Thông tư số 55/2012 TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012, về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng.

 Để biết thêm các thông tin chi tiết trong đào tạo và tuyển sinh hệ liên thông, mời các bạn xem chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC