Thông báo Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 13 năm 2013 (26-09-2013)
Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 17 vào tháng 5/2014. Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12/2013 để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

Trong giai đoạn 2010 - 2013, nhà trường đã và đang chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở và tương đương, đề nghị các chủ nhiệm đề tài,  các cán bộ giảng dạy tăng cường hướng dẫn sinh viên và các cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia nghiên cứu khoa học để có thể đăng ký tham gia Hội nghị khoa học tuổi trẻ.

Tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học sẽ là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm của nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn trường hưởng ứng và tích cực tham gia để phát triển phong trào cũng như tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên.
Các báo cáo gửi đăng ký tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ bao gồm: báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt theo thể lệ của hội nghị (phụ lục ở trang sau). Báo cáo tham gia Hội nghị xin gửi về phòng Quản lý Khoa học  Công nghệ trước ngày 31/10/2013. Đề nghị các Bộ môn/ Đơn vị nộp báo cáo đúng hạn và tham gia đầy đủ.
* Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp BS. Nguyễn Trung Hiếu- phòng Quản lý KHCN. Điện thoại  0904218672.
* File báo cáo xin gửi vào địa chỉ email: hieu203@yahoo.com
 
Xem thể lệ đăng bài xin mời click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC