Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội (30-09-2013)
Trường đại học Y Hà Nội ban hành Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội

Xin mời tải file: Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài.

Phòng QL.NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC