Thông báo về thực hiện tiết kiệm kinh phí NCKH năm 2013 (22-10-2013)
Căn cứ Công văn số 2085/ĐHYHN-TCKT ngày 22 tháng 10 năm 2013 về thực hiện tiết kiệm kinh phí NCKH năm 2013 và Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10 tháng 9 năm 2013 về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013.

Để thực hiện triệt để Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013;

Xem chi tiết công văn số 12067 click vào đây.

Xem chi tiết công văn số 2085 click vào đây.

 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC