Khung chương trình đào tạo - Ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/04/2001 (25-08-2014)
Khung chương trình đào tạo áp dụng cho các hệ Bác sỹ Đa khoa, Bác sỹ Răng Hàm Mặt, Bác sỹ Y học cổ truyền, Bác sỹ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học (Ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/04/2001)

Mời tải file xem chi tiết: Khung chương trình đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn
Lượt truy cập:Counters