Mẫu biểu CNTT (27-10-2017)
Mẫu biểu CNTT Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội

1. Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường ĐHYHN - tải file

2. Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin - tải file

3. Mẫu 1 - yêu cầu đi mới, thay đổi kết nối mạng máy tính

4. Mẫu 2 - đề nghị tạm ngừng, hủy bỏ kết nối mạng máy tính

5. Mẫu 3 - đăng ký, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ tài khoản sử dụng dịch vụ mạng

6. Mẫu 4 - phiếu yêu cầu sửa chữa mạng máy tính

7. Quy trình đăng bài web

8. Quy định quản lý CNTT trường 3 cấp 

9. Mẫu 5a- Đăng ký mở website

    Mẫu 5b - Đăng ký mở Website hội nghị trong nước và quốc tế

    Mẫu 5c- Đăng ký sử dụng hệ thống Videoconference

    Mẫu 5d - Đăng ký sử dụng hệ thống Webconference

    Mẫu 5e - Đăng ký sử dụng Hệ thống Đào tạo Trực tuyến

10. Quyết định về việc triển khai hệ thống hỗ trợ dạy - học trực tuyến (eLearning) tại Trường ĐHYHN - tải file

11. Đăng ký triển khai bài giảng eLearning - tải file

12. Đăng ký xây dựng khóa học eLearing - tải file

13. Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường ĐHYHN - tải file

14. Quyết định về việc Ban hành Quy trình hoạt động của phần mềm Quản lý đào tạo và Cổng thông tin Sinh viên - Học viên của Trường ĐHYHN - tải file

15. Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng của Trường Đại học Y Hà Nội - tải file

16. Quyết định về việc ban hành Quy định cấp phát - thu hồi email của CBVC Trường Đại học Y Hà Nội - tải file

17. Phiếu đăng ký sử dụng kho dữ liệu số:  tải file

Phòng CNTT

Các tin khác