Danh sách Sinh viên trúng tuyển Đại học duyệt ở Nội trú Ký túc xá - Đợt 1 năm học 2014 - 2015 (20-08-2014)
Ban Quản lý Ký túc xá trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách Sinh viên trúng tuyển Đại học duyệt ở Nội trú Ký túc xá - Đợt 1 năm học 2014 - 2015

Mời tải file xem chi tiết: Danh sách trúng tuyển ở KTX

Ban Quản lý KTX

Các tin khác